เครื่องบรรจุซองยา เครื่องบรรจุแผงยา รุ่น ZH-100/120D

เครื่องบรรจุซองยา เครื่องบรรจุแผงยาลงกล่อง พร้อมฉลากอัตโนมัติ

* สามารถสั่งทำ เครื่องแนวนอน และเครื่องแนวตั้ง สำหรับกล่องยาทุกชนิด โดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่มากผลิต เครื่องบรรจุซองยา / เครื่องบรรจุแผงยาลงกล่องพร้อมฉลากแบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะ

เครื่องบรรจุซองยา แผงยาใส่กล่อง
รูป เครื่องบรรจุซองยา อัตโนมัติ

รายละเอียด (Detail) || เครื่องบรรจุซองยา แผงยาใส่กล่อง รุ่น ZH-100/120D

ใช้สำหรับขึ้นรูปกล่องกระดาษขนาดเล็ก พร้อมป้อนสินค้าเข้ากล่อง และปิดฝากล่องหัว – ท้ายได้แบบอัตโนมัติ รูปแบบการปิดฝากล่องจะทำได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบเสียบสลัก และแบบฉีดกาวร้อน สินค้าที่จำเป็นต้องใช้เครื่องนี้ได้แก่ สบู่ ยาแผงยาสีฟัน น้ำยาย้อมผม เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน เครื่องจะทำการขึ้นรูปกล่องอัตโนมัติแบบแนวนอน พร้อมโหลดสินค้า (ด้วยคน หรือเครื่อง) แบบอัตโนมัติ พร้อมบรรจุสินค้าเข้ากล่อง จากนั้นกล่องก็จะถูกปิดปากทั้งหัว และ ท้ายกล่อง สิ้นสุดการทำงาน

ตัวอย่างแผงยา
รูปตัวอย่างกล่องที่ผ่านการขึ้นรูปแล้ว

อุปกรณ์เสริม (Option) || เครื่องบรรจุซองยา /บรรจุแผงยาลงกล่องพร้อมฉลากอัตโนมัติ

  • เครื่องพิมพ์วันที่แบบอัตโนมัติ  หรือ Ink Jet Printer
  • เครื่องพับฉลาก พร้อมปัอนฉลากใส่กล่องแบบอัตโนมัติ
  • เครื่องฉีดกาวร้อน Hot Glue Machine
  • ชุดโหลดสินค้าแบบอัตโนมัติ
แผงยาใส่กล่อง
รูป ตัวอย่างกล่องยา ที่ผ่านการบรรจุซองยา หรือแผงยาแล้ว

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specification) || เครื่องบรรจุซองยา แผงยาสินค้าส่งกล่อง รุ่น ZH-100120D

รุ่นเครื่องZH-100ZH-120D
ระบบไฟฟ้า / กำลังไฟฟ้า AC 380 V, 50 Hz, 2.5 กิโลวัตต์ 220 V, 50Hz, 0.75 กิโลวัตต์
ความเร็วในการทำงาน 50 - 100 กล่อง/นาที 50 - 100 กล่อง/นาที
ความหนาของฉลาก ระหว่าง 55 - 65 แกรม ระหว่าง 60 - 70 แกรม
รูปแบบการพับฉลาก 1 - 4 พับ 1 - 4 พับ
ปริมาณการใช้ลม 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง 120 - 160 ลิตร/นาที 0.6 เมกะปาสคาล
ขนาดฉลาก (ใหญ่สุด) L 260 x W 190 มม. L 250 x W 170 มม.
ขนาดฉลาก (เล็กสุด) L 100 x W 100 มม. L 80 x W 90 มม.
ความดัง ไม่เกิน 80 เดซิเบล (A) ไม่เกิน 80 เดซิเบล (A)
ขนาดเครื่อง 3250 x 1450 x 1550 มม. 2150 x 1140 x 1800 มม.
ความหนากล่องกระดาษ ระหว่าง 250 - 300 แกรม ระหว่าง 250 - 350 แกรม
ขนาดกล่อง (ใหญ่สุด) 200 x 80 x 50 มม. 125 x 85 x 50 มม.
ขนาดกล่อง (เล็กสุด) 50 x 20 x 14 มม. 65 x 30 x 12 มม
แผงยาใส่กล่อง
รูป ตัวอย่างกล่องยา ที่ผ่านการบรรจุซองยา หรือแผงยาแล้ว

อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 30/1/2019