แกรนูลคืออะไร?

แกรนูล คือ กระบวนการทางเคมี ซึ่งเป็นการทำให้ส่วนผสมที่มีลักษณะเป็นผง มีขนาดใหญ่ เป็นเม็ดเล็กๆ เพื่อให้มีการไหลดียิ่งขึ้น มีความหนาแน่นมากขึ้น ส่วนผสมนั้นๆไม่มีการฟุ้งกระจาย และเพื่อให้เม็ดยาที่ตอกออกมานั้น มีน้ำหนักต่อเม็ดที่สม่ำเสมอ เท่ากันทุกเม็ด ตัวยาที่ผสมมีปริมาณเท่ากันทุกเม็ดด้วย เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพคงที่ เท่าๆกันทุกครั้ง

แกลนูล คืออะไร?
แกรนูล คือ กระบวนการทางเคมีกระบวนการหนึ่ง ซึ่งเป็นการทำให้ส่วนผสมที่มีลักษณะเป็นผง มีขนาดใหญ่    ขึ้นเป็นเม็ดเล็กๆ เพื่อให้มีการไหลดียิ่งขึ้น มีความหนาแน่นมากขึ้น (Bulk Density) ส่วนผสมนั้นๆไม่มีการฟุ้งกระจาย และเพื่อให้เม็ดยาที่ตอกออกมานั้น มีน้ำหนักต่อเม็ดที่สม่ำเสมอ เท่ากันทุกเม็ด ตัวยาที่ผสมมีปริมาณเท่ากันทุกเม็ดด้วย เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพคงที่ เท่าๆกันทุกครั้ง โดยการทำแกรนูลมีด้วยกัน 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
  • การทำแกรนูลแบบเปียก (Wet Granulation)
  • การทำแกรนูลแบบแห้ง (Dry Granulation)
แกรนูลแบบเปียก
แกรนูลแบบเปียก คือ การทำส่วนผสมที่มีลักษณะเป็นผงให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นเม็ดเล็กๆ โดยการใช้สารช่วยยึดเกาะ ขั้นตอนการทำแกรนูลคร่าวๆ คือ นำส่วนผสมทั้งหมดที่เราจะทำการแกรนูลใส่ลงไปในเครื่องผสมยา (ซึ่งทางบริษัท T.U pack ของเรามีเครื่องผสมแกรนูลจำหน่าย) แล้วเติมสารช่วยยึดเกาะ ได้แก่ PVP: Polyvinylpyrrolidone เจลาติน แป้งเปียก เพื่อให้ส่วนประกอบต่างๆเข้ากันได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอนการผสมนี้ จะใช้เวลานานพอสมควรเพื่อให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันดี ซึ่งเรียกส่วนผสมที่ได้นี้ว่า Wet mass หรือ Dump mass หลังจากนั้นจะนำไปผ่านตะแกรง เพื่อให้เป็นลักษณะที่เรียกว่าตัวหนอน แล้วเรานำตัวหนอนที่ได้นั้นไปอบแห้งพอประมาณ (ซึ่งทางบริษัท T.U pack ของเรามีเครื่องอบแห้งยาผงจำหน่าย) โดยทั่วไปจะไม่ให้ส่วนผสมแห้งจนเกินไป จะให้เหลือน้ำอยู่ประมาณ 1-5% แล้วแต่ชนิดของยาที่จะผลิต แล้วนำไปทำการแร่งเพื่อลดขนาด (ซึ่งทางบริษัท T.U pack ของเรามีเครื่องแร่งยาจำหน่าย) หลังจากนั้นนำแกรนูลที่ทำการแร่งแล้ว ไปทำการผสมแห้ง (Dry Blending) โดยเติมสารช่วยไหล เมื่อผ่านกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมา ก็จะได้แกรนูลที่พร้อมสำหรับขั้นตอนการตอกเม็ดยาแล้ว (ซึ่งทางบริษัท T.U pack ของเรามีเครื่องตอกเม็ดยาจำหน่าย)
แกรนูลแบบแห้ง
แกรนูลแบบแห้ง คือ การนำส่วนผสมต่างๆมาผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปรีดอัดให้แน่น (Compact/Slug) เป็นแผ่น เมื่อได้ส่วนผสมที่เป็นแผ่นแล้ว ให้นำไปทำการแร่งเพื่อให้มีขนาดที่เหมาะสมแก่การตอกเม็ดยา (ซึ่งทางบริษัท T.U pack ของเรามีเครื่องแร่งยาจำหน่าย) แล้วนำไปทำการผสมแห้ง และผสมสารช่วยไหล เมื่อผ่านกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมา ก็จะได้แกรนูลที่พร้อมสำหรับขั้นตอนการตอกเม็ดยาแล้ว (ซึ่งทางบริษัท T.U pack ของเรามีเครื่องตอกเม็ดยาจำหน่าย)
สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เครื่องผสมยา แกรนูลความเร็วสูง รุ่น GHL-SERIES