วัสดุที่ใช้ในการทําแผงบรรจุยา

วัสดุที่ใช้ในการทําแผงบรรจุยาพอแบ่งได้ดังนี้
 1. เซลโลเพน (Cellophane) เป็นวัสดุที่ทำจากเซลลูโลสในไม้หรือพืชเส้นใยอื่นๆโครงสร้างทางเคมีเป็นกระดาษแต่รูปร่างลักษณะจัดเป็นพลาสติก ดังนั้นจึงต่างจาก Plastic film อื่น ๆ และไม่มีคุณสมบัติเป็น Thermoplastic จึงจําเป็นต้อง coat ด้วยพวก Thermoplastic ..
 1. เซลโลเพน (Cellophane)
  Cellophane
  เซลโลเพน (Cellophane)

  เป็นวัสดุที่ทำจากเซลลูโลสในไม้หรือพืชเส้นใยอื่นๆโครงสร้างทางเคมีเป็นกระดาษแต่รูปร่างลักษณะจัดเป็นพลาสติก ดังนั้นจึงต่างจาก Plastic film อื่น ๆ และไม่มีคุณสมบัติเป็น Thermoplastic จึงจําเป็นต้อง coat ด้วยพวก Thermoplastic ตระกูล PE เพื่อให้สามารถปิดผนึก (Seal) ติดกันได้โดยวิธี heat seal  ซึ่งเซลโลเพน (Cellophane) มีความไวต่อความชื้นซึ่งจะขยายและหดตัวเมื่อความชื้นเปลี่ยนแปลง อายุการใช้งานค่อนข้างจํากัด เมื่ออากาศแห้งหรือเย็นจัดจะเปราะ แต่มีข้อดีที่ใสกว่าพวก Polyethylene film ป้องกันความชื้นได้พอ ๆ กัน แต่เซลโลเพน (Cellophane) สามารถป้องกัน ออกซิเจน แก๊สและกลิ่นได้ดีกว่า โดยทั่วไปแล้วจะนิยมเคลือบด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้านของเซลโลเพน(Cellophane)ด้วย พวกไนโตรเซลลลูโลส(Nitrocellulose)หรือพวกพีวีซี (Polyvinylidene chloride) หนาประมาณ 0.01 มิลลิเมตร เพื่อจะให้ป้องกันความชื้นและสามารถปิดผนึก (Seal) ติดกันได้อย่างแข็งแรง

 2. โพลีเอสเตอร์ (Polyester)
  Polyester
  โพลีเอสเตอร์ (Polyester)

  สามารถต้านทานต่อสารเคมีได้ดีและมีความใสมาก แต่ราคาค่อนข้างสูงแต่มีความเหนียวและคงทนดี สามารถกันกลิ่นและแก๊สได้ดี ตัวโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม (Polyesterfilm) ไม่สามารถปิดผนึก(Seal)ให้ติดกันได้โดยใช้ความร้อน จึงจําเป็นต้องเคลือบด้วยพวก Vinylidene หรือ olyethylene การเคลือบนี้นอกจากจะทําให้สามารถ seal ติดกันได้แล้วยังช่วยป้องกันความชื้นได้ดียิ่งขึ้น

 3. ฟอยล์ (Foil)
  foil drug
  ฟอยล์ (Foil)

  โดยทั่วไปแล้วอลูมิเนียมที่นํามาใช้ทําฟอยล์(Foil)จะมีความบริสุทธิ์ประมาณ 99.5% ที่เหลือเป็นเหล็ก(Iron)ประมาณ 0.4% และ ซิลิคอน (Silicon) ประมาณ 0.1%อลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminium foil) มีคุณสมบัติสำหรับการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุดถ้าเทียบกับฟิล์มพลาสติกชนิดอื่นๆแต่ราคาแพง สามารถป้องกันความชื้น ออกซิเจน และแสงได้ดีทำให้ปกป้องและถนอมผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภายในได้ยาวนานกว่าฟิล์มชนิดอื่น

  เพื่อให้วัสดุที่นํามาใช้ทําแผงบรรจุยาใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น เช่น สามารถป้องกันความชื้น ออกซิเจน เพื่อช่วยให้การปิดผนึก (Seal) จึงเคลือบด้วยฟิล์มที่มีจุดหลอมเหลวไม่สูงมากกว่า 160 ◦C ซึ่งการเคลือบนี้เรียกว่า การลามิเนต(Laminate)


สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เครื่องบรรจุแผงยา ลงกล่อง, เครื่องซีลฝาฟอยล์, เครื่องสตริปแพ็คยา, เครื่องบลิสเตอร์แพ็คแผงยา