กระบวนการ และเครื่องจักรในการผลิตยาเม็ด

ขั้นตอน และกระบวนการในการผลิตยาเม็ด โดยปกติมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. การเตรียมและตรวจสอบวัตถุดิบ (Medicine Preparations)
 2. การผสมยาให้เข้าผสมคลุกเคล้ากันอย่างสม่ำเสมอ (Formulation Mixings)
 3. การทำแกรนูลหรือการทำเป็นเม็ดเล็กๆ (Granulations)
 4. การอบแห้ง

กระบวนการ และเครื่องจักรในการผลิตยาเม็ด

กระบวนการผลิตยาเม็ด

ขั้นตอน และกระบวนการในการผลิตยาเม็ด โดยปกติมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ (ทั้งนี้อาจแตกต่างกันไปบ้างตามผู้ผลิต)

 1. การเตรียมและตรวจสอบวัตถุดิบ (Medicine Preparations)
 2. การผสมยาให้เข้าผสมคลุกเคล้ากันอย่างสม่ำเสมอ (Formulation Mixings)
 3. การทำแกรนูลหรือการทำเป็นเม็ดเล็กๆ (Granulations)
 4. การอบแห้ง (Dryings)
  • การอบแห้ง โดยใช้ความร้อนโดยตรง (Tray dryer)
  • การอบแห้ง โดยใช้ลมร้อน (Fluidized bed dryer)
 5. การตอกเม็ดยา หรือการอัดเม็ดยา (Tabletings)
 6. การเคลือบยาเม็ด (Coatings)
 7. เคลือบด้วยน้ำตาล (Sugar Coatings)
 8. เคลือบด้วยฟิล์มบางๆ (Film Coatings)
 9. การตรวจวิเคราะห์ยา (Drug Analysis)
 10. การบรรจุ (Packagings)

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยาเม็ด

เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาเม็ด มีหลากหลายแบบ ซึ่งทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรแต่ละชนิด ซึ่งประกอบด้วยต่อไปนี้

 1. เครื่องสกัดยา และทำให้ตัวยาเข้มข้น (Extraction and Concentration Machine)
  1 High Efficiency
  เครื่องสกัดยาและทำให้ยาเข้มข้น
  Mini Type High-Efficiency Cycle-Extracting And Concentrating Unit
 2. เครื่องบดยา (Crushing Machine)
  2 Dust Absorption
  เครื่องบดยาเป็นฝุ่น
  Dust Absorption Crushing Machine
  3 High Efficiency
  เครื่องบดยาเป็นฝุ่นปริมาณมาก
  High Efficiency Crushing Machine
 3. เครื่องชั่งน้ำหนักยา (Digital Scales)
 4. เครื่องทำแกรนูล ผสมให้เกาะกันเป็นเม็ดเล็กๆโดยใช้เครื่องมือสเปรย์น้ำร้อนและอบแห้ง (Boling Spraying Granulation Drying Machine)(Wet Mixers & Granulators)
  4 Spray Drying
  เครื่องทำแกรนูลแบบสเปรย์
  Spray Drying Granulator
  5 High Efficiency
  เครื่องทำแกรนูลแบบไอน้ำ
  High Efficiency Boil Dryer

  การทำแกรนูล (granulation) เป็นขั้นตอนในเชิงเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างทางกายภาพ ในการสร้างรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม forming หรือ crystallizing สามารถแบ่งได้เป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ wet granulation และ dry granulation เพื่อให้อนุภาคที่ตัวเล็กๆ ซึ่งไหลได้ไม่ดีมาเกาะกลุ่มรวมกันจนเป็นอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มี bulk density เพิ่มขึ้น กล่าวคือ มีน้ำหนักมากขึ้นทำให้มีการไหลดีขึ้น และง่ายต่อการนำผงแกรนูลไปตอกอัดเป็นเม็ด เพราะจะช่วยให้ยาเม็ดที่ตอกได้ มีน้ำหนักต่อเม็ดสม่ำเสมอเท่าๆกันทุกๆเม็ด นั่นคือมัตัวยาสำคัญสำหรับออกฤทธิ์ในการบำบัดโรคสม่ำเสมอด้วย

  Wet Granulation

  คือ การทำแกรนูลแบบเปียก วิธีการ คือ นำส่วนผสมทั้งหมดของยาที่จะทำแกรนูลส่ลงในเครื่องผสมยา เช่น เครื่องผสมยา 3 มิติ หลังจากนั้นจึงเติม สารช่วยยึดเกาะ เพื่อให้สารต่างๆเกาะกันดี โดยใช้เวลานานพอสมควร เพื่อให้ช่วยให้ส่วนประกอบต่างๆเข้ากันดี แล้วจึงนำส่วนผสมมาผ่านไอน้ำ เรียกส่วนผสมที่ได้นี้ว่า wess mass แล้วจึงนำไปผ่านตระแกรงเพื่อให้ป็นรูปร่างแบบ ตัวหนอน แล้วนำตัวหนอนที่ได้นั้นไปอบให้แห้งพอประมาณ โดยทั่วไปจะให้เหลือน้ำอยู่ประมาณ 1-5% แล้วแต่ชนิดของยาที่จะผลิต แล้วนำไปแร่งแห้งเพื่อลดขนาดลง หลังจากนั้นนำแกรนูลที่แร่งแล้ว ไปผสมแห้ง (Dry Blending) โดยเติมสารช่วยไหลในขั้นตอนนี้ หลังจาก Dry Blending แล้วจะได้แกรนูลที่พร้อมจะเข้าสู่ขั้นตอนการตอก Dry Granulation คือการทำแกรนูลแบบปห้ง ทำได้โดยนำส่วนผสมต่างๆผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปรีดอัดให้แน่น (Compact /Slug) เป็นแผ่น แล้วนำไปแร่งให้มีขนาดที่เหมาะสมในการตอกแล้ว นำไปผสมแห้งและสารช่วยไหล Blending แล้วจะได้แกรนูลที่พร้อมจะเข้าสู่ขั้นตอนการตอก

 5. ตู้อบยา (Ovens)
 6. เครื่องอบแห้งโดยใช้ลมร้อน (Fluidized bed dryer)
 7. เครื่องตอกยาเม็ด (Tabletting Machines)
  6 rotary press
  เครื่องตอกเม็ดแบบโรตารี่ความเร็วสูง
  High speed rotary tablet press
  7 Rotary Tablet Pressing
  เครื่องตอกเม็ดแบบโรตารี่
  Rotary Tablet Pressing Machine
 8. เครื่องเคลือบยาเม็ด (Coating Machines)
  8 High Efficient
  เครื่องเคลือบเม็ดยา
  High Efficient Film Coating Machine
  9 exm coating
  ตัวอย่างเม็ดยาก่อนเคลือบ และหลังเคลือบ
 9. เครื่องบรรจุยาเม็ดลงขวด (Counting & Filling Machines) หรือเครื่องบรรจุเม็ดยาลงแผง (Blister Pack)
  10 Template Type Counting
  เครื่องนับเม็ด และบรรจุยาเม็ดลงขวด
  Template Type Counting Machine
  11 Electronic Tablet
  เครื่องนับ และบรรจุแคปซูลลงขวด
  Electronic Tablet and Capsule Counting Machine
  12 Aluminum Blister
  เครื่องบรรจุเม็ดยาลงแผงอลูมิเนียมทั้งสองด้าน
  Aluminum Blister Packing Machine
  13 Aluminum Plastic Blister
  เครื่องบรรจุยาลงแผงอลูมิเนียม กับพลาสติกแบบบลิสเตอร์แพ็ค
  Aluminum Plastic Blister Packing Machine
  14 exm aluminum
  ตัวอย่างแผงอลูมิเนียมทั้งสองด้าน
  15 exm aluminum
  ตัวอย่างแผงอลูมิเนียม กับพลาสติกแบบบลิสเตอร์แพ็ค
 10. เครื่องปิดฉลากที่ขวดยา (Labelling Machines)
  16 Double Side
  เครื่องปิดฉลากที่ขวดยาแบบ 2 ข้าง
  Double Side Labeling Machine
  17 exm labeling
  ตัวอย่างขวดยาติดฉลาก