กระบวนการ และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยาผง

ยาผง

ยาผง (Power) สามารถเตรียมยาอย่างง่ายได้จากการนำพืชส่วนที่ใช้ไปตากแห้ง แล้วนำมาบดเป็นผง หรืออาจจะเตรียมได้จากการสังเคราะห์สารเคมีแล้วผสมสาร รูปแบบยาผงแบ่งเป็นใช้ภายในและใช้ภายนอก

มีกระบวนการผลิตและเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ดังนี้

กระบวนการผลิตยาผง

กระบวนการในการผลิตยาผงมีดังต่อไปนี้

 1. การเตรียมและตรวจสอบวัตถุดิบ (Medicine Preparations)
 2. การผสมยา (Formulation Mixings)
 3. การตรวจวิเคราะห์ยา (Drug Analysis)
 4. การบรรจุ (Packagings)

เครื่องจักรที่ใช้ผลิตยาผง

เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาที่เป็นผง ประกอบด้วยดังนี้

 1. เครื่องบดยา (Crushing Machine)
 2. เครื่องชั่งน้ำหนักยา (Digital Scales)
 3. เครื่องผสมแห้ง (Dry Mixers)
 4. ตู้อบยา (Ovens)
 5. เครื่องบรรจุยาผง (Powder packing Machine)
  เครื่องบรรจุยาผง ลงซอง
  เครื่องบรรจุยาผงลงซอง (Sachet Powder Packing Machine)
 6. เครื่องปิดฉลากยา (Labelling Machines)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เครื่องอบแห้งผงยา, เครื่องร่อนผงยา, เครื่องติดฉลากรอบขวดยา