กระบวนการ และเครื่องจักรในการผลิตยาน้ำ ยาเหลว

ประเภทของยาน้ำ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ยาน้ำเนื้อเดียวได้แก่ สารละลาย (Solutions) ยาพวกนี้จะมีส่วนประกอบดังนี้
 1. ตัวยาสำคัญ (Active Ingredients) เช่น ยาแอสไพริน (Aspirin) ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) เป็นต้น
 2. ส่วนประกอบทำหน้าที่เป็นตัวทำละลาย (Solvents) หรือทำให้เจือจาง (Diluents)

กระบวนการในการผลิตยาน้ำ

ประเภทของยาน้ำ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ยาน้ำเนื้อเดียวได้แก่ สารละลาย (Solutions) ยาพวกนี้จะมีส่วนประกอบดังนี้
 1. ตัวยาสำคัญ (Active Ingredients) เช่น ยาแอสไพริน (Aspirin) ยาพาราเซตามอล (Paracetamol) เป็นต้น
 2. ส่วนประกอบทำหน้าที่เป็นตัวทำละลาย (Solvents) หรือทำให้เจือจาง (Diluents) หรือน้ำกระสายยา (Vehicles)
 3. สารกันเสีย ( preservatives )
 4. ส่วนประกอบทำหน้าที่เป็นสารปรุงแต่งต่างๆ เช่นแต่งสี แต่งกลิ่นและแต่งรส
เครื่องบรรจุ ยาน้ำ
ยาน้ำเนื้อเดียว ไสารละลาย (Solutions)

 

2. ยาน้ำเนื้อผสม ได้แก่
 1. ยาแขวนตะกอน (Suspension) เป็นตำรับยาที่มีส่วนผสมส่วนหนึ่งเป็นของแข็ง(Solid) แขวนลอยอยู่ในน้ำกระสายยา(Aqueous Phase) และมีสารช่วยพยุงตัวยา (Suspending agent) ให้แขวนลอยอยู่ในของเหลว โดยเมื่อทำการเขย่า จะทำให้ตัวยากระจายตัวในน้ำกระสายยาได้ ได้แก่ ยาทาแก้คัน คาลาไมน์ เป็นต้น
 2. ยาอิมัลชั่น (Emulsions) เป็นตำรับยาที่มีส่วนผสมที่ส่วนหนึ่งเป็นของเหลวประเภทน้ำมันหรือไขมัน (Oil Phase) อีกส่วนหนึ่งเป็นน้ำหรือสารที่ละลายในน้ำได้ดี (Aqueous Phase) และมีตัวช่วยให้ส่วนผสมทั้งสองเข้าเป็นเนื้อเดียวกันคืออิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifiers) ได้แก่ ไวตามิน เอ&ดี ไซรัป เป็นต้น
อีมัลชั่น
ยาอิมัลชั่น (Emulsions)

กระบวนการ ในการผลิตยาน้ำ

ขั้นตอน และกระบวนการในการผลิตยาน้ำ

 1. การเตรียมและตรวจสอบวัตถุดิบ (Raw Materials Preparation)
 2. การผสมยา (Mixing)
 3. การตรวจวิเคราะห์ยา (Drug Analysis)
 4. การทำความสะอาดขวด (Bottle Washing)
 5. การบรรจุ (Packagings)

เครื่องจักรที่ใช้ผลิตยาน้ำ

เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาน้ำ, ยาเหลว ประกอบด้วย

 1. เครื่องชั่งน้ำหนักยา (Digital Scales)
 2. เครื่องกรองน้ำ (Deionization Water Equipments)
 3. ถังผสมยา (Mixing Tanks)
 4. ถังต้มน้ำ (Steamed Tanks)
 5. เครื่องปั่นยา (Stirrers)
 6. เครื่องทำความสะอาดขวด (Ultrasonic Bottle Washing Machine)
  เครื่องทำความสะอาด ขวด
  เครื่องทำความสะอาดขวด (Vertical Ultrasonic Bottle Washing Machine)
 7. เครื่องบรรจุยาน้ำลงขวด (Liquid Filling Machines)
  เครื่องบรรจุยา ลงขวด
  เครื่องบรรจุน้ำลงขวด (Oral Liquid Bottles Filling and Capping Machine)
  เครื่องบรรจุของเหลว ลงขวด ราคาถูก
  เครื่องบรรจุยาน้ำลงขวดราคาถูก (Gelatin Melting Tank)
 8. เครื่องปิดฉลากยา (Labeling Machines)
  เครื่องติดฉลาก รอบขวด
  เครื่องปิดฉลากยา (Labeling Machines)

สินค้าที่เกี่ยวข้อง : เครื่องผสมยา, เครื่องบรรจุของเหลวสำหรับยา, เครื่องติดฉลากรอบขวดยา