กีฬาสานสัมพันธ์ บริษัทภายในเครือ 2559

NEWSภาพบรรยากาศ งาานกีฬาสานสัมพันธ์ บริษัทภายในเครือ เพื่อสร้างความสามัคคี และกระตุ้นให้เกิดการรักการออกกำลังกาย โดยงานจัดขึ้นเมื่อวัน เสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2556

IMG 001
IMG 0010
IMG 0011
IMG 002
IMG 003
IMG 004
IMG 004a
IMG 007
IMG 008
IMG 008a
IMG 008b
IMG 008c
IMG 008d
IMG 008e
IMG 008f
IMG 008g
IMG 009
IMG 009a
IMG 009aa
IMG 009b
IMG 009c
IMG 009d
IMG 009e
IMG 009f
IMG 009g
IMG 009h
IMG 012
IMG 013
IMG 013a
IMG 013b
IMG 013c
IMG 013d
IMG 013e
IMG 013f
IMG 013g
IMG 013h
IMG 013i
IMG 013j
IMG 013k
IMG 013l
IMG 013m
IMG 013n
IMG 013o
IMG 014
IMG 015
IMG 016
IMG 017
IMG 888