กิจกรรมสันทนาการ และงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2561

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสันทนาการ และงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี 2561 บริษัทภายในเครือ ทียูแพ็ค โดยมีพนักงานจากบริษัทในเครือทียูแพ็คเข้าร่วมกิจกรรมและงานเลี้ยงในครั้งนี้ เช่น นิวแอนด์ไฮด์, สุพรีมไลนส์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 8 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4
40
5
6
7
8
9